Skötselråd

Nedan följer lite tips och råd vid användning samt vid rengöring och underhåll av din ljuddämpare.

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till oss: info@stalon.nu eller 0940-500 35 eller via kontaktformuläret.


Rengöring och underhåll

Vid skytte bildas kondens i ljuddämparen som bland annat innehåller korrosiva ämnen. Därför är det av stor vikt att ljuddämparen avlägsnas från vapnet vid förvaring för att undvika rostangrepp på pipans mynning.

  • ​ Låt ljuddämparen torka eller blås ur den med tryckluft mellan användningstillfällena.
  •  Använd någon typ av monteringspasta/fett i gängan mellan fram- och bakdel på dämparen för att skydda gängan. Detta kan med fördel även användas på pipans gänga.
  •  Om det efter en längre tids användning börjar gå trögt att skruva isär dämparen så rengör gängorna mellan fram- och bakstycke för att försäkra dig om att det inte finns några skadliga partiklar i gängan (t.ex. spån, grus, sand m.m.). Smörj därefter gängorna med montagepasta.

Några exempel på bra rengöringsmedel för gängor är bromsrengöring, t-sprit och förtunning.

  •  Dra gärna mässingsborsten genom dämparen i samband med vapenvård av ditt vapen.
  • Vid förvaring av vapen med ljuddämparen monterad så rekommenderar vi att ni vänder vapnet (med ljuddämparen på) upp och ner så att eventuell kondens rinner ur vapnet och inte in i det.
  • Vid förvaring under längre tidsperioder så rekommenderar vi att ljuddämparen avlägsnas från vapnet.

​De största korrosionsangreppen på ljuddämparen uppstår av vatten tillsammans med krutrester. Därför är det av stor vikt att vattnet avlägsnas ur ljuddämparen innan förvaring.

Korrisionangrepp på Ljuddämpare

 

Bilden visar en Whisper som det skjutits 10 000 skott genom, utan någon som helst rengöring.

På grund av krutavlagringarna väger ljuddämparen något mer än i ursprungsutförande. Precisionen är dock oförändrad.

Krutavlagringar i dämparen bildar en grå/vit hinna som även kan se ut som små kristaller.

Denna hinna är ej farlig för dämparens livslängd så länge den är torr.

​Råd och tips vid användning

  •  Utsätt inte ljuddämparen för temperaturer över 250 grader annat än under en begränsad tidsperiod.
  •  Ha i åtanke att magnumkalibrar alstrar betydligt mer värme per skott än standardkalibrar.
  •  Skjut inte fler skott förrän dämparen går att hålla i med bar hand.
  •  Försök att förhindra att regn och snö tränger in i dämparen genom att t.ex. sätta en tunn tejp över hålet.