Stalon WM145


Stalons nya ljuddämpare wm145 ersätter Stalon Whisper Magnum med vakjaktsfront

Stalon WM145 riktar sig mot jägaren med vapen i grov kaliber som efterfrågar enastående ljuddämpning. 

Dämparen är den största modellen ljuddämpare i Stalons W-serie. Ljuddämparen är lämplig för vapen i grov kaliber där optimal dämpning och rekylupptagning eftersträvas.

Tack vare sin stora bakkammare i kombination med en längre front kan Stalon WM145 hantera stora krutmängder och är därmed lämplig till grövre kalibrar så som 9,3 .338 eller 375 för optimal ljuddämpning och rekylupptagning.

WM145 är av teleskopisk typ vilket innebär att 164 mm av ljuddämparen går bakåt över pipan och resterande 145 mm bygger framåt. Den teleskopiska delen av ljuddämparen är kapslad vilket gör att pipan aldrig kommer i kontakt med krutgaser.

Stalon WM145 är dimensionerad att klara pipor med en ytterdiameter från 13-23 mm utan att det krävs någon speciell anpassning. Flutade eller kantiga pipor är inget problem tack vare den kapslade bakkammaren.

Stalon WM145 tillverkas från kaliber .22 upp till .45 vilket gör det möjligt att kombinera ljuddämparen till såväl små som stora kalibrar. Läs mer om extra fronter här.

Stalon WM145 tillverkas med ett stort urval av gängor:

  • 1/2-20 unf
  • 1/2-28 unef
  • M12x1, M13x1
  • M14x1, M14x1,5
  • M15x1, M15x1,5
  • M16x1, 5/8-24 unef
  • M17x1 samt M18x1

Andra gängor kan tillverkas mot förfrågan.

 

Om Stalon W-serien

Oavsett vilken form av jakt du ägnar dig åt är din utrustnings storlek och vikt en avgörande faktor. Detta har vi tagit fasta på vid utvecklingen av vår modellserie Stalon W. 

Stalon W kombinerar tryck, höjddifferenser samt virvelteknik på ett unikt sätt vilket resulterar i mycket effektiv ljuddämpning. Tack vare sin unika design med dubbel-/trippelverkande lameller reduceras tryckvågen i flera steg.

Hela Stalon W-seriens ljuddämpare är kompatibla med tidigare modeller av Whisper vilket gör det lätt att flytta fronter och tillbehör mellan nya och äldre modeller av ljuddämparna.

Genom att komplettera ljuddämparen med extra fronter så gör man det möjligt att använda samma ljuddämpare till olika vapen och kalibrar. Extra fronter är licensfria och kräver därmed ingen extra handläggning av polisen.

 

W-serien på halvautomatiska vapen.

Självklart är alla modeller av Stalon W kompatibla med de flesta typer av halvautomater. För att omladdningen ska fungera så krävs det en justering av omladdningstrycket.

  • Browning justeras omladdningstrycket med original justeringsventil. Vi är godkända av Browning Sverige att utföra omjusteringar på Browning halvautomater.
  • Till Sauer 303 har vi en egenutvecklad justeringsventil som möjliggör sänkning av omladdningstrycket.
  • Till Benelli modifieras gasblocket så att önskat omladdningstryck uppnås.

Kontakta oss eller er närmaste återförsäljare för mer information kring detta.

För mer utförlig info om ljuddämpare klicka här.

Licensansökan till Polisen hittar ni här.

​Monteringsanvisning för vapentekniker finns här.